Home Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

by Mrs. Nikky Hồ

Xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng cách truy cập vào website  pteonline.edu.vn, bạn tuyên bố rằng bạn đã đồng ý và chịu ràng  buộc bởi các điều khoản trong thỏa thuận dưới đây.

Các điều khoản sử dụng

Các điều khoản thỏa thuận

Quyền sở hữu

Mọi thiết kế, biểu tượng, nhãn hiệu, bộ nhận diện thương hiệu hiển thị tại trang web này đều thuộc quyền sở hữu của PTE Share.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa, mô phỏng, phát tán, sử dụng một phần dữ liệu tại trang web này cho mục đích thương mại hay phi thương mại khi không có sự đồng ý của PTE Share. 

Không bảo đảm

Các liên kết, hình ảnh, tài liệu của bên thứ ba được chia sẻ trên trang web này theo đúng nguyên trạng ban đầu được cung cấp. Trong khuôn khổ quy định của pháp luật, PTE Share từ bỏ trách nhiệm với các lỗi hoặc sai sót nếu có trong tài liệu.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, PTE Share không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí phát sinh nào liên quan đến trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết nào; hoặc liên quan đến bất kỳ lỗi, sai sót, gián đoạn đường truyền, virus máy tính, lỗi đường dây hoặc hệ thống.

Thư điện tử

Khi nhận thư điện tử qua Internet, hoặc khi gửi thư điện tử qua Internet cho người dùng theo yêu cầu của họ, PTE Share không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp và hậu quả phát sinh nào xảy ra ở phía người dùng. 

Điều chỉnh

PTE Share có quyền điều chỉnh các Điều khoản sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Ngay sau khi các thay đổi được cập nhật trên website, điều khoản mới sẽ có hiệu lực mà không cần báo trước.

Cam kết tuân thủ và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết tuân thủ các Điều khoản sử dụng. Mọi bất đồng, tranh chấp phát sinh trong quá trình tuân thủ sẽ được ưu tiên giải quyết theo phương thức hòa giải, thiện chí thương lượng. Nếu phương thức này không thể giải quyết thì tranh chấp sẽ được đệ lên Tòa án có thẩm quyền.

Luật áp dụng

Điều khoản sử dụng được soạn thảo và tuân thủ dựa theo Luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.