Tiếp tục hai phần trước, lần này dựa trên những khảo sát của thầy Luke, chúng tôi sẽ đưa ra những phân tích về phần thi Reading, đặc biệt chú trọng vào điền vào ô trống (Fill In Blanks). Nếu chưa đọc, bạn có thể tham khảo phần phân tích trước tại đây: Vén màn bí […]

Đọc tiếp