Những ai luyện thi PTE đều biết rằng Summary Written Text là một trong hai nội dung chính của phần thi viết PTE. Ở phần này bạn sẽ được cung cấp một bài đọc và sau đó phải tóm tắt lại trong một câu có độ dài không quá 70 từ. Nhiều bạn mới bắt đầu […]

Đọc tiếp