Luyện viết

[Phải đọc] Cách làm bài luận Writing Essay của PTE

Nếu ai đã từng luyện thi IELTS thì sẽ hiểu nỗi khổ khi làm phần bài luận – writing essay bằng tiếng Anh. Thành thực mà nói, cho chúng ta viết bằng tiếng Việt cũng đã đủ khổ rồi chứ chưa cần nói đến viết bằng tiếng Anh. Khổ nỗi, PTE cũng đánh giá cao phần này […]

Đọc tiếp