[Phải đọc] Bộ đáp án đề thi PTE phần viết Summary Written Text

Trong cấu trúc đề thi PTE, phần thi tóm tắt đoạn văn viết – Summary Written Text của PTE yêu cầu chúng ta tóm gọn lại ý chính của đoạn văn bằng một câu văn hoàn chỉnh từ 5-75 từ. Chúng ta sẽ có tổng cộng 8 phút để hoàn tất câu tóm gọn. Phần thi này không phải là một phần thi khó nhưng nhiều bạn có thể lúng túng không biết tóm tắt ra làm sao cho đạt điểm cao. Kinh nghiệm làm bài thi này thi mình đã chia sẻ trong bài “Bí quyết làm bài viết PTE Summary Written Text lấy Max điểm mà cực kì đơn giản“. Để thực hành kĩ thuật chia sẻ trong bài viết trên, bài này mình sẽ chia sẻ với các bạn bộ tài liệu đáp án phần thi Summary Written Text đạt max điểm cho phần thi này. Bằng cách tham khảo bài viết trên và luyện tập với các ví dụ trong bộ đề tủ này, bạn sẽ chắc chắn đạt gần như max điểm phần thi này.

Các bạn có thể download bộ đáp án mẫu PTE phần viết Summary Written Text tại đây.

Một ví dụ trong bộ đề mẫu:

Đoạn văn

The co-evolutionary relationship (mối quan hệ đồng tiến hoá) between cows and grass is one of nature’s underappreciated wonders; it also happens to be the key to understanding just about everything about modern meat. For the grasses, which have evolved to withstand the grazing (=sự chăn thả gia súc) of ruminants (= động vật nhai lại), the cow maintains and expands their habitat by preventing trees and shrubs from gaining a foothold and hogging the sunlight; the animal also spreads grass seed, plants it with his hooves (=móng, guốc), and then fertilizes it with his manure (=phân bón). In exchange for these services the grasses offer ruminants a plentiful and exclusive supply of lunch. For cows (like sheep, bison, and other ruminants) have evolved the special ability to convert grass— which single-stomached creatures like us can’t digest—into high-quality protein. They can do this because they possess what is
surely the most highly evolved digestive organ in nature: the rumen (dạ cỏ). About the size of a medicine ball, the organ is essentially a forty-five-gallon fermentation tank in which a resident population of bacteria dines on grass. Living their unseen lives at the far end of the food chain that culminates in a hamburger, these bacteria have, just like the grasses, coevolved with the cow, whom they feed. Truly this is an excellent system for all concerned: for the grasses, for the bacteria, for the animals, and for us, the animals’ eaters.

Đáp án mẫu: 

The co-evolutionary relationship between cows and grass is one of nature’s underappreciated wonders, which happens to be the key to understanding just about everything about modern meat, and this is an excellent system for all concerned: for the grasses, for the bacteria, for the animals, and for us, the animals’ eaters. (51 words)

Lưu ý: Bạn cũng có thể thi thử PTE với đề chuẩn của Pearson tại đây để tiết kiệm chi phí trước khi thi thật.

 

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *