[Phải đọc] Cách làm bài luận Writing Essay của PTE

Nếu ai đã từng luyện thi IELTS thì sẽ hiểu nỗi khổ khi làm phần bài luận – writing essay bằng tiếng Anh. Thành thực mà nói, cho chúng ta viết bằng tiếng Việt cũng đã đủ khổ rồi chứ chưa cần nói đến viết bằng tiếng Anh. Khổ nỗi, PTE cũng đánh giá cao phần này và thường dành cho các bạn ít nhất 1 câu hỏi viết luận, bạn nào xui có thể gặp tới 2 câu. Không còn lựa chọn, chúng ta đành tiến lên thôi. Bài viết này PTE Online sẽ chia sẻ với bạn cách viết bài luận để máy tính chấm bài của PTE phải gật đầu lia lịa nhé.

Hiểu về phần thi viết luận – writing essay của PTE

Phần thi viết luận – writing essay xuất hiện ở mục 4 của phần thi thứ nhất của PTE (xem thêm cấu trúc bài thi PTE nếu bạn chưa nắm rõ). Trong phần thi này, bạn sẽ cần phải viết một bài luận dài từ 200 tới 300 từ để trình bày ý kiến cũng như lập luận của bạn về một chủ đề/câu hỏi được đưa ra. Đề bài khá đa dạng có thể liên quan tới học thuật, quan điểm sống hay môi trường.

Ví dụ một đề bài luận (trích từ nguồn PTE chuẩn của Pearson) có thể như sau:

“Education is a critical element of the prosperity of any nation. The more educated the people in a country are, the more successful their nation becomes.”

Discuss the extent to which you agree or disagree with this statement. Support your point of view with reasons and/or examples from your own experience or observations.

Một ví dụ nữa về đề tài bài luận chuẩn của PTE như sau:

Tobacco, mainly in the form of cigarettes, is one of the most widely-used drugs in the world. Over a billion adults legally smoke tobacco every day. The long term health costs are high – for smokers themselves, and for the wider community in terms of health care costs and lost productivity.

Do governments have a legitimate role to legislate to protect citizens from the harmful effects of their own decisions to smoke, or are such decisions up to the individual?

Khi thi, cuối khung viết luận sẽ hiển thị đếm số từ bạn viết để bạn biết. Ngoài ra còn có các nút cắt, sao chép và dán mà bạn có thể sử dụng trong khi viết bài luận của mình.

Xem thêm: Đề thi thử PTE chuẩn của Pearson

Phần thi viết luận – writing essay của PTE được chấm như thế nào?

Để viết bài luận tốt thì trước hết cần hiểu cách chấm điểm bài luận của PTE. PTE Online xin dịch lại tiêu chí chấm điểm chuẩn của Pearson PTE cho các bạn có cái nhìn chính xác nhé.

Bài làm phần Viết luận – writing essay của bạn được đánh giá dựa trên khả năng của bạn để viết một bài luận thuyết phục hoặc lập luận về một chủ đề nhất định. Theo thông tin chính thức của Pearson PTE, điểm bài luận của bản bao gồm 7 yếu tố:

1. Nội dung: Phần trả lời của bạn có đúng chủ đề câu hỏi không?

Yếu tố nội dung được chấm điểm bằng cách xác định xem bài viết của bạn có đề cập tới các khía cạnh của chủ đề được hỏi. Sự phù hợp của các chi tiết, ví dụ và giải thích được sử dụng để hỗ trợ quan điểm của bạn sẽ được tính điểm. Nếu bài luận của bạn không đề cập đến chủ đề, bạn sẽ không nhận được bất kỳ điểm số nào cho bài luận của bạn về bất kỳ yếu tố nào trong bảy yếu tố. Bài luận của bạn sẽ được điểm không.

2. Phát triển ý, cấu trúc và sự gắn kết: Phần trả lời của bạn có thể hiện sự phát triển tốt về ý tưởng và cấu trúc logic?

Sự phát triển ý, cấu trúc và sự gắn kết được chấm điểm theo cấu trúc bài luận của bạn. Một bài luận được phát triển tốt sử dụng cấu trúc hợp lý, kết nối và giải thích các ý tưởng. Một bài luận tốt cần gồm nhiều đoạn và có phần giới thiệu, nội dung và kết luận rõ ràng liên quan đến chủ đề câu hổi. Trong các đoạn văn, các ý tưởng được trình bày rõ ràng và được hỗ trợ bởi các chi tiết, ví dụ và giải thích. Chuyển tiếp giữa các đoạn được trơn tru.

3. Hình thức: Phần trả lời của bạn có đáp ứng yêu cầu về độ dài từ 200 đến 300 từ không?

Yếu tố hình thức được chấm điểm bằng cách đếm số lượng từ trong phần trả lời của bạn. Bạn sẽ toàn bộ điểm của yếu tố này nếu bài luận của bạn nằm trong khoảng từ 200 đến 300 từ. Viết ít hơn 200 từ hoặc hơn 300 từ sẽ khiến bạn bị trừ điểm. Nếu bài luận của bạn ít hơn 120 từ hoặc hơn 380 từ, bạn sẽ không nhận được bất kỳ điểm số nào cho bài luận. Bài luận của bạn sẽ được điểm không.

4. Khả năng diễn đạt ngôn ngữ: Phần trả lời của bạn có sử dụng ngôn ngữ truyền đạt chính xác ý tưởng của bạn không?

Yếu tố khả năng diễn đạt ngôn ngữ được chấm điểm bằng cách xác định xem ngôn ngữ trong phần trả lời của bạn có truyền đạt chính xác ý tưởng của bạn không. Điều này bao gồm khả năng của bạn trong việc mô tả, phân tích và diễn đạt các ý tưởng. Bạn sẽ được điểm cao, thậm chí điểm tuyệt đối, nếu sử dụng các cấu trúc câu và từ vựng phức tạp một cách chính xác, thay vì sử dụng các cấu trúc câu và từ vựng đơn giản.

5. Ngữ pháp: Phần trả lời của bạn có đúng ngữ pháp không?

Yếu tố ngữ pháp được chấm điểm bằng cách kiểm tra cấu trúc câu, dấu câu và viết hoa. Các câu trả lời tốt nhất chứa tỷ lệ cao của các câu phức tạp đúng ngữ pháp, truyền đạt rõ ràng ý muốn diễn đạt.

6. Phạm vi từ vựng: Phần trả lời của bạn thể hiện phạm vi từ vựng rộng?

Phạm vi từ vựng được tính theo sự đa dạng của các từ trong phần viết của bạn và sự phù hợp với môi trường học thuật. Từ đồng nghĩa, thành ngữ và thuật ngữ học thuật nếu phù hợp sẽ được tính điểm. Phần trả lời tốt nhất sử dụng thuật ngữ học thuật chính xác và tránh lặp lại bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa và thành ngữ phù hợp.

7. Chính tả: Phần trả lời của bạn có sử dụng đúng và nhất quán một quy ước chính tả không?

PTE công nhận cách viết và đánh vần từ tiếng Anh của Mỹ, Anh, Úc và Canada. Tuy nhiên, khi viết thì bạn nên nhất quán trong cách viết và đánh vần được sử dụng.

Đấy, PTE sẽ chấm điểm bài luận của bạn như vậy đấy. Thật nhức đầu quá phải không các bạn. Không sao, sau đây PTE Online sẽ hướng dẫn bạn cách viết bài luận chuẩn nhé.

Cách viết bài luận chuẩn để max điểm phần thi viết luận – writing essay của PTE

Để thỏa mãn các yêu cầu chấm điểm của PTE (xem thêm Tài liệu phân tích cách tính điểm PTE chuẩn của Pearson), trước hết, bài luận của bạn cần được tổ chức gồm 4 phần:

 1. Giới thiệu
 2. Đoạn phát triển ý và lập luận 1
 3. Đoạn pháp triển ý và lập luận 2
 4. Kết luận

Trong bước tiếp theo, bạn tiếp tục chia nhỏ mỗi phần thành các câu cụ thể như sau:

Phần giới thiệu

 • Câu 1: Viết lại chủ đề của câu hỏi
 • Câu 2: Mô tả ngắn gọn các vế thứ nhất và thứ 2 của câu hỏi
 • Câu 3: Đưa ra quan điểm đánh giá chung của bạn

Phần phát triển ý và lập luận 1

 • Câu 1: Phát biểu lại vế thứ nhất mà bạn đã đề cập trong phần giới thiệu
 • Câu 2: Đưa ra lý do (một hoặc nhiều lý do)
 • Câu 3: Đưa ra ví dụ
 • Câu 4: Kết luận ý thứ nhất

Phần phát triển ý và lập luận 2

 • Câu 1: Phát biểu lại vế thứ hai mà bạn đã đề cập trong phần giới thiệu
 • Câu 2: Đưa ra lý do (một hoặc nhiều lý do)
 • Câu 3: Đưa ra ví dụ
 • Câu 4: Kết luận ý thứ hai

Phần kết luận

 • Câu 1: Viết lại ý tổng quan của đề bài
 • Câu 2: Phát biểu lại quan điểm của bạn đưa ra

Vậy là rõ hơn rồi phải không bạn. Bây giờ hãy áp dụng với 1 ví dụ nhé:

Đề bài: 

The majority of television news being reported is bad news: wars, famines, accidents and crime. Some people think that television news should be a mixture of good and bad news.

Choose whether you agree or disagree with this statement and discuss why you chose that position. Support your point of view with details from your own experiences, observations or reading.

Bài trả lời theo đúng cấu trúc trên ( và đạt band điểm full 90 nhé)

The media is responsible for the way we receive information from all around the world. Some people think that the news we view should be a mixture negative current events and ones that represent a better view of humanity. In this essay, I will argue that a balance of positive and negative news items is the best option for us.

As human beings, we need a positive view of ourselves portrayed in the media. We need to see models of good human behaviour so that we can emulate the behaviour in accordance with our value systems. For example, displaying humans treating each other with kindness and respect may lead to an audience acting on these positive ideas. By reporting positive news stories we may build a more resilient and robust society.

Bad news is often a record of the violent and dangerous behaviour and actions that are occurring around the world minute by minute. It is a realistic display of the way humans treat each other and showing it on the news reminds us of the dangers that many people face every day. For example, continuing wars, political turmoil, incurable diseases, natural disasters are events that are constantly present. If we are to solve these problems, we need to be constantly reminded that they exist.

This essay has argued that a realistic portrayal of world events may be necessary to remind us daily of the ongoing problems many humans face but presenting examples of positive solutions may bring about a positive change in our society more effectively. In my opinion, the balance of television news should good rather than bad to be more reflective of current events and more effective in moulding society.

Tổng số từ: 283

Một số lưu ý khi viết bài luận PTE

 • Đảm bảo viết tối thiểu 200 từ, nhưng không quá 300 từ.
 • Không nên viết quá phức tạp mà ưu tiên đúng ngữ pháp và chính tả (spelling). Sai những lỗi này sẽ bị trừ điểm khá nặng.
 • Quản lý thời gian hiệu quả
 • Cứ mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình trong bài viết. PTE sẽ không quan trọng ý kiến của bạn đúng hay sai. Mà chủ yếu chấm khả năng ngôn ngữ của bạn.
 • Nội dung không cần quá cao siêu, càng đơn giản càng tốt liên quan tới đề bài là được.

Lưu ý cuối cùng là luyện tập, luyện tập, và luyện tập… để quen với cấu trúc bạn vừa học.

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *