Phần thi trả lời câu hỏi ngắn – short anwer questions là phần thi tương đối khó của PTE bởi nó không chỉ đòi hỏi bạn thành thạo kĩ năng nghe hiểu mà còn yêu cầu bạn biết vận dụng những kiến thức thường thức để trả lời những câu hỏi này (xem thêm: Cấu […]

Đọc tiếp