PTE chấm điểm hoàn toàn bằng máy tính. Điều này mang đến nhiều ưu điểm như tính khách quan, sự không cần phải dùng các từ ngữ cao siêu hay vận dụng thành ngữ trong bài viết… Tuy vậy, PTE chấm điểm rất “máy móc” (hiển nhiên rồi), máy móc đến mức bạn có thể […]

Đọc tiếp