Các bạn đều biết rằng PTE chấm tự động bằng máy nên nếu bạn phát âm không chuẩn thì máy sẽ không bắt được và kết quả đương nhiên là điểm thấp. Sau đây là 1 số từ bạn cần lưu ý để không bị phát âm sai: 1. Heritage (n) – tài sản thừa kế, di […]

Đọc tiếp